Badaniami zostali objęci absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy ukończyli studia w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Zostały przygotowane dwie odrębne ankiety dla absolwentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Każda z ankiet składała się z 50  pytań, z czego większość stanowiły pytania zamknięte. Respondenci mogli wypełnić ankietę pomiędzy 4. a 30. czerwca 2014 r. Do tego czasu testowane było nowe narzędzie informatyczne umożliwiające prowadzenie badań losów zawodowych absolwentów. Na adresy e-mail, przekazane do Biura Karier przez respondentów podczas składania deklaracji o udziale w badaniu, zostały wysłane linki do ankiet. Z uwagi na specyfikę pracy absolwentów kierunków „pływających” wprowadzona została możliwość wypełnienia ankiety off-line. Łącznie zebrano 236 (53%) wypełnionych formularzy z ogólnej liczby 444 osób, które wyraziły zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Na podstawie wyników został opracowany szczegółowy raport.
 
Wyniki badań absolwentów studiów inżynierskich pokazują, że 29% badanych kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Akademii Morskiej w Szczecinie. Zdecydowana większość absolwentów studiów inżynierskich zadeklarowała, że pracuje najemnie, a w 50% w ramach umowy o pracę. Dla połowy badanych jest to praca zgodna z wykształceniem. Absolwenci studiów I-go stopnia z reguły pracują w dużych przedsiębiorstwach, w większości na terenie Polski. Przeszło 35% kontynuuje pracę rozpoczętą już podczas studiów, i deklaruje, że wiedza i umiejętności nabyte w ramach nauki w szkole wyższej przydają się w obecnie wykonywanej pracy. W przypadku absolwentów studiów magisterskich już 86% podejmowało pracę podczas studiów. 75% osób w momencie przeprowadzania ankiety było aktywnych zawodowo. W większości posiadali umowę o pracę na pełen etat. Dla 46% była to praca zgodna z wykształceniem, w dużym przedsiębiorstwie na terenie Polski.