Pracownicy Biura Karier uczestniczyli 9.04.2015 r. w spotkaniu dotyczącym platformy Matrix, będącej:

  • synergią innowacyjnej nauki i kreatywnego biznesu,
  • bazą kontaktów, profili ekspertów i zbiórem wiedzy,
  • polem wymiany zasobów materialnych i ludzkich pomiędzy uczelniami i firmami,
  • największą w województwie zachodniopomorskim bazą praktyk i staży zawodowych.

Platforma daje studentom możliwość zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w zakresie rozwoju zawodowego. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy naukowi oraz studenci mogą utworzyć w platformie swoją wizytówkę, wyszukać partnerów do współpracy czy też zaproponować temat pracy licencjackiej lub magisterskiej.