Dzięki nawiązanej współpracy z firmą LSJ Human Resources Group w Szczecinie, realizującą projekt „Młodzi na start”, w dniu 13.05.2015 r. oraz w dniu 2.06.2015 r. studenci Akademii Morskiej uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zasad poszukiwania pracy, poprawnego pisania CV oraz prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt „Młodzi na start” zakłada aktywizację i zwiększenie mobilności zawodowej studentów i uczniów połączoną z promocją firm uczestniczących w projekcie w kontekście rynku zatrudnienia (kreowania marki rzetelnego pracodawcy). Celem projektu jest idea pomocy studentom, tak, aby oczekiwania pracodawcy i rynku pracy spotykały się w połowie drogi.

Firma LSJ zaoferowałą następujące działania:
1.       spotkania informacyjne dotyczące rynku pracy w województwie zachodniopomorskim (mające na celu pokazanie, że można znaleźć pracę w regionie),
2.       warsztaty tematyczne, w których uczestniczyliby przedstawiciele firm i opowiedzieli możliwościach odbycia stażu/praktyki oraz o tym, na czym polega praca w ich biznesach,
3.       szkolenia z zakresu pisania CV, listu motywacyjnego czy przygotowujące do rozmowy rekrutacyjnej,
4.       uczestniczenie studentów w dniach otwartych w firmach partnerskich.