W poniedziałek, 28 stycznia, na AMS odbyła się prezentacja firmy Carnival Maritime.
Na zaproszenie Prorektora ds. Morskich Pani Dyrektor Caroline Baumgartner opowiedziała studentom o specyfice pracy na statkach wycieczkowych, przedstawiła program praktyk dla kadetów oraz poinformowała o procedurze rekrutacji do wspomnianego programu.