28 maja Pan Prorektor Arkadiusz Tomczak gościł wizytę z Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Pana Cesara Fernandez Gonzaleza z Hiszpańskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i Ratownictwa. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training. Akademia Morska zaprezentowała symulatory, m.in. LNG, EGDIS, siłowni okrętowej, na koniec wizyty delgacja odwiedziła nasz statek m/s Nawigator XXI.

Na zdjęciu: od lewej strony Prorektor ds. Morskich Arkadiusz Tomczak, Cesar Fernandez Gonzalez, mgr inż. st. of. Monika Hapanionek, Wojciech Durczak, główny inspektor Inspektoratu Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego.