m/s Nawigator XXI brał udział w badaniach w ramach projektu p.t. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” (MORGRAV). Celem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych z przybrzeża polskich obszarów morskich dla potrzeb harmonizacji morskich pomiarów wysokościowych z systemem EVRS (European Vertical Reference System).
Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego członkami są:
• Politechnika Gdańska – lider konsorcjum;
• Akademia Morska w Szczecinie;
• GEOPARTNER Sp. z o.o.
Wyniki badań pozwolą na wprowadzenie do praktyki zautomatyzowanych metod monitorowania obszarów morskich oraz wieloaspektowe analizy danych przestrzennych.
Źródło: www.morgrav.pl, www.wilis.pg.edu.pl/projekt-morgrav

Na zdjęciu od prawej strony: Prorektor ds. Morskich dr inż. kpt. ż. w. Arkadiusz Tomczak prof. nadzw. AM, dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzw. PG, mgr Krzysztof Pyrchla, dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. nadzw. AM