3 lipca br. Pan Prorektor ds. Morskich Arkadiusz Tomczak oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Pan Piotr Durajczyk podpisali umowę o współpracy.
Współpraca będzie obejmowała wspólne prowadzenie badań naukowych, edukację dotyczącą żeglugi śródlądowej i morskiej podczas m.in. konferencji, warsztatów czy imprez popularnonaukowych. Porozumienie zakłada również promocję żeglugi śródlądowej i morskiej.

Na zdjęciu od lewej Pan Prorektor ds. Morskich AM Arkadiusz Tomczak oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej Pan Piotr Durajczyk.