Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Śródlądowej realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich" poszukuje ekspertów zewnętrznych.
Link do ogłoszenia  nr 1197547 opublikowanego w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197547

Termin do składania  ofert  wyznaczony został do 16 sierpnia 2019 r.

Ogólne informacje odnoście projektu, opublikowano  na stronie MGMiŻŚ:
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/praktyki-morskie-dla-studentow-uczelni-morskich