25.06.2008r Akademia Morska w Szczecinie podpisała z V.Ships PL Sp. z o.o. umowę o realizację praktyk morskich.

Podczas podpisywania umowy uczelnię reprezentował Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka, przedstawicielem armatora był Kapitan Bogdan Sokołowski.

W ramach podpisanej umowy V.Ships zapewni studentom kierunków pływających rekrutację w celu odbycia praktyki na statkach zarządzanych przez V.Ships Group.