14 października br. w Kołobrzegu odbyła się Powiatowa Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Kołobrzeskiego z ramienia Akademii Morskiej w Szczecinie w obchodach uczestniczyli: Wojciech Ślączka – Prorektor ds. Morskich, Artur Bejger – Prodziekan Wydziału Mechanicznego i Monika Wiese – Kierownik Działu Spraw Morskich i Praktyk.

 

Podczas uroczystej akademii został podpisany list intencyjny wyrażający wolę współpracy w zakresie szkoleń i praktyk morskich uczniów, szkoleń nauczycieli oraz gotowość do realizacji postanowień porozumienia „Partnerstwo dla morza”.

Na liście intencyjnym podpisy złożyli: Prorektor ds. Morskich AM Szczecin, Starosta Kołobrzeski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu.

 

Program uroczystości obejmował:

  1. 1. Inaugurację obchodów Dnia Edukacji Narodowej
  2. 2. Ślubowanie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych;
  3. 3. Pasowanie na ucznia;
  4. 4. Wręczenie nagród Starosty;
  5. 5. Pokaz Musztry Paradnej w wykonaniu Kompanii reprezentacyjnej Zespołu Szkół Morskich.

Całość ceremonii została poprzedzona uroczystą Mszą Świętą w Bazylice NMP w Kołobrzegu.

  

Image

Image

Image

Image