Biuro Karier uczestniczy w projekcie „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, który przewiduje otwarcie nowego kierunku studiów Mechatronika na Wydziale Mechanicznym. Dla studentów tego kierunku Akademia zakupi 2 nowoczesne laboratoria robotyki i energoelektroniki. Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie o wartości ponad 400 tys. zł. Wszyscy studenci, którzy tego wymagają objęci zostaną zajęciami wyrównawczymi z matematyki i fizyki.
Biuro Karier przygotowało dla studentów i absolwentów (do 6 m-ca od daty uzyskania dyplomu ukończenia uczelni) następującą ofertę:


Bezpłatne szkolenia:
- Autoprezentacja
- Student AM na rynku pracy
- Trening asertywności
- Komunikacja w miejscu pracy
- Kurs  Agent celny
- Kurs podstawowy eksploatacji zbiornikowców

Ponadto
- Spotkania „Oko w oko z pracodawcą” ( 15 spotkań z firmami - prosimy o informacje z jakimi firmami chcielibyście się spotkać)
- Trzymiesięczne płatne staże w firmach
- Przewodnik „ Kierunek → Praca”  - 2 000 egzemplarzy, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące poszukiwania pracy z uwzględnieniem specyfiki w branży morskiej)
- „Kąt  studenta” z dostępem do Internetu, w którym będzie można skorzystać między innymi z dostępnych testów predyspozycji zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich tych, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje w nowe umiejętności i doświadczenia.
Zapisy i rekrutacja na szkolenia będzie możliwa od października 2010 roku.

Więcej informacji w Biurze Karier.