W związku z realizacją projektu  nr WND-RPZP.07.01.01-32-001/09 „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 prowadzone jest postępowanie przetargowe na dostawę zintegrowanego symulatora dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Więcej informacji w sekcji Zamówienia publiczne:

http://www.am.szczecin.pl/index.php?module=bipmodule&section=31&action=view&id=675&src=%40random4487deca53762