1. kwietnia 2010r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Świnoujściu został zainstalowany i uruchomiony SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ firmy UNITEST model MED3, LER3D i TD4. Całość prac nad uruchomieniem symulatora nadzorował Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka oraz Prodziekan Wydziału Mechanicznego Piotr Treichel. 

Zakupiony przez Akademię symulator siłowni okrętowej składa się z następujących elementów funkcyjnych:
a) symulatora siłowni okrętowej z silnikiem głównym średnioobrotowym,
b) symulatora siłowni okrętowej z silnikiem głównym wolnoobrotowym,
c) symulatora diagnostycznego.

Każdy z elementów symulatora uruchamiany jest na 10 stanowiskach studenckich typu PC  i 1 stanowisku instruktorskim.

Image

Symulator opiera się na rozwiązaniach stosowanych w siłowniach z średniooborotowym silnikiem, siłowniach z wolnoobrotowym silnikiem (ze śrubą napędową stałą, o obrotach 100 na minutę i mocy nominalnej 15 tys. kW). Element diagnostyczny symulatora pozwala na rozpoznawanie uszkodzeń i awarii, ocenę zależności pomiędzy stanem technicznym silnika, a wykonywanymi czynnościami obsługowymi oraz jest skutecznym narzędziem do nauki interakcji pomiędzy obciążeniem silnika oraz warunkami eksploatacyjnymi, a jego parametrami roboczymi.

Image

Wykorzystywane w symulatorze prezentacje trójwymiarowe pozwalają na przedstawienie realistycznego otoczenia siłowni. Obraz 3D z aktywnymi zaworami, wskaźnikami poziomu paliwa oraz cyfrowymi przyrządami pomiarowymi zapewnia sprawną obsługę siłowni i jej monitoring.
W celu stworzenia wrażenia pracy w rzeczywistym środowisku symulator zapewnia również dźwięk 3D z kilku głośników. Realistyczne efekty dźwiękowe uzyskiwane są w następującym zakresie: dźwięk silnika skorelowany z szybkością silnika, odgłos pracy generatora, dźwięk otwartego wskaźnika zaworu, dzwonki alarmowe i telegraficzne.

Wszystkie elementy funkcyjne symulatora zapewniają przeprowadzenie zadań edukacyjnych na najwyższym poziomie, w tym:
- naukę typowych czynności związanych z obsługą siłowni,
- szkolenie w zakresie obsługi siłowni – zadania operacyjne w oparciu o różne ustawienia,
- podjęcie działań w przypadku wystąpienia usterek i awarii.

Image