23 maja br. w Szczecinie na nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego odbędą się uroczystości 20-lecia podniesienia bandery na m/s Nawigator XXI.

Program uroczystości przedstawia się następująco:

11:40 Wejście do portu m/s Nawigator XXI

Uroczyste wpłynięcie do portu w asyście holowników

12:00    Uroczysty Senat na pokładzie m/s Nawigatora XXI

Wejście gości na pokład NXXI

Przemówienie JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie

Przemówienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Przemówienie Prezydenta Piotra Krzystka wraz z przekazaniem bandery Szczecina

Wręczenie statuetki „Wilka Morskiego”

Wręczenie pamiątkowych medali gościom honorowym

Podziękowania
W dniu 23 maja br. o godzinie 11:40, na nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego, odbędą się obchody 20-lecia podniesienia bandery na statku m/s Nawigator XXI. Wśród atrakcji obchodów przewidziane jest uroczyste wpłynięcie m/s Nawigator XXI do portu w asyście holowników, na pokładzie odbędzie się między innymi uroczysty Senat Akademii Morskiej oraz przekazanie bandery Szczecina.
W dniu 30 listopada na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Humanistycznym, ul. Krakowska 71-79, odbędzie się spotkanie promocyjne Legii Akademickiej. Wszystkich Studentów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na godzinę 12:00, sala 152, odbędzie się tam wykład na temat założeń programu LA MON i informacje rekrutacyjne. Po spotkaniu, w godzinach 13.00 - 15.00, zaplanowany jest pokaz sprzętu 12 Brygady Zmechanizowanej, strzelnica kontenerowa, symulator Śnieżnik, pokaz bezzałogowych Środków Powietrznych.


W tym roku tematem jubileuszowego konkursu jest: „Wymarzona podróż – świat w obiektywie".
Na zdjęcia czekamy do 21 marca 2018 r.
W konkursie można zgłosić dwa zdjęcia, w jakości pozwalającej na wydruk w formacie A4 z rozdzielczością 300 DPI (minimum 2480x3500).
Wyślij je e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wraz z formularzem zgłoszeniowym lub przynieś wraz z formularzem do pokoju 34 (Wały Chrobrego).
Na stronie internetowej Biura Karier Akademii Morskiej dostępny jest regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Rejs Niepodległości dookoła świata odbędzie się na podkładzie "Daru Młodzieży". Weźmie w nim udział polska młodzież, m. in. wyłoniona w konkursie, oraz przedstawiciele młodzieży z wybranych krajów świata, do których zawinie polski żaglowiec. Rejs pod banderą biało-czerwoną uświetni setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a jego celem będzie upowszechnienie na świecie wiedzy o naszym kraju i jego roli na mapie świata. Rejs to także zarówno kontynuacja, jak i twórcze rozwinięcie idei Światowych Dni Młodzieży.
Jak wygrać uczestnictwo w Rejsie Niepodległości?
Celem konkursu jest wyłonienie symbolicznej liczby 100 laureatów, którzy w nagrodę popłyną na jednym z odcinków Rejsu Niepodległości na żaglowcu "Dar Młodzieży". Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy przesłać zdjęcia lub film przedstawiający piękno swojej „małej Ojczyzny” – przestrzeni geograficznej, społecznej lub kulturowej, w której żyją i z którą są emocjonalnie związani i za jej pośrednictwem chcieliby pokazać i promować Polskę.
Internauci głosują na wybrane zdjęcie lub film, natomiast o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu decyduje uzyskana liczba głosów.
W drugim etapie uczestnicy wypełniają test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań z zakresu: historii działań niepodległościowych od Powstania Kościuszkowskiego do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku, podstaw wiedzy żeglarskiej oraz tematu „Morze w Biblii". Laureatami konkursu zostaje 100 osób, które uzyskają największą liczbę poprawnych odpowiedzi na teście.
Zapraszamy Studentów do udziału w konkursie!

15 listopada br., na Nawigatorze XXI, odbyło się spotkanie kadry Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz przedstawicieli Akademii Morskiej w Szczecinie. Podczas posiedzenia poruszane były tematy Legii Akademickiej: cele, struktura szkolenia, procedury, przygotowania do zajęć teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń wojskowych.
Zainteresowanych Studentów informujemy, że wciąż można składać wnioski o przystąpienie do pilotażowego programu Legii Akademickiej.
Polska100 to projekt, którego celem jest promocja Polski na świecie. Oceaniczny jacht regatowy pod polską banderą, z polską załogą, na której czele stanie Mateusz Kusznierewicz, wypłynie w rejs dookoła świata. Załoga przepłynie 40 tysięcy mil morskich, odwiedzi 5 kontynentów i 100 portów oraz wystartuje w regatach żeglarskiego Wielkiego Szlema, czyli słynnych klasykach, takich jak: Sydney-Hobart, Fastnet, Newport-Bermuda czy Middle Sea Race.
W odwiedzanych miejscach będą organizowane wydarzenia promujące polską kulturę, osiągnięcia, przedsiębiorczość i innowacje. Pokład polskiego jachtu będzie miejscem spotkań i okazją do przeżycia niezapomnianych emocji i wrażeń.
Jacht z załogą wyruszy w rejs w 2018 roku, w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wróci 2 lata później, w 100 rocznicę zaślubin Polski z morzem.
Trudy, zmagania, ale również przygody załogi Polska100, będzie można śledzić za pośrednictwem mediów i internetu.
Więcej informacji: polska100.org
W dniach 21 – 27 września br. Prorektor ds. Morskich  dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Bąk prof. nadzw. AM uczestniczył w Polskich Targach Edukacyjnych w stolicy Indonezji, Dżakarcie. Targi organizowane były przez Ambasadę Indonezji w Warszawie. Celem targów było zacieśnienie współpracy między uczelniami z obu państw oraz zapoznanie indonezyjskich studentów z propozycjami i możliwościami edukacyjnymi w Polsce. Oprócz Akademii Morskiej w Szczecinie w targach wzięli udział przedstawiciele licznych uczelni z całego kraju, w tym Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy Politechniki Warszawskiej.
najlepszy absolwent
[fot. GospodarkaMorska.pl]

W piątek, 13 października br., podczas Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni odbyła się ceremonia wręczenia nagród I edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej. Zamiarem Organizatora, Polskiego Związku Zarządców Statków, było „wyróżnienie najlepszego Absolwenta celem podtrzymania jakości kadr morskich i otwarcia perspektywy pracy na morzu młodych ludzi, świeżo upieczonych absolwentów. Promocja działalności ship managementowej w Polsce”.
Zwycięzcą został Adrian Groman z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej.
II miejsce - Aleksander Wolak z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
III miejsce - Kamila Kaffka z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.
Serdecznie gratulujemy!


Źródło: gospodarkamorska.pl
 

17.10.2016 r. studenci Akademii Morskiej w Szczecinie włączając się w ogólnopolską akcję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podjęli próbę bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Na pokładzie Nawigatora XXI pod czujnym okiem kamer do akcji przyłączyło się 25 osób - studentów i pracowników Uczelni. Wszystko zostało nagrane i zaprotokołowane tak, aby zostały spełnione formalne przesłanki do dokonania wpisu w oficjalnej Księdze Rekordów Giunnessa. Pierwsze szacunkowe informacje wskazują na około 90 000 osób, które w całej Polsce włączyły się w tę inicjatywę.

 

Zgodnie z procedurami monitorowania losów zawodowych absolwentów, na przełomie listopada 2015 r. i stycznia 2016 r. do wszystkich absolwentów rocznika 2012, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu przesłana została drogą elektroniczną wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety.
Badanie losów zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie po trzech latach od ukończenia studiów jest kolejnym etapem monitoringu zawodowego absolwentów. Pierwsza ankieta przygotowana przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecnie trafia do absolwentów po roku od zakończenia studiów. Badanie tej samej grupy przeprowadzono po raz drugi i objęto nim absolwentów studiów I i II stopnia, reprezentujących 3 wydziały AM.

 

 

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie po raz kolejny przeprowadziło ankiety dotyczące losów zawodowych wśród absolwentów Uczelni.  W dniu 03.04.2015 r. formularze zostały rozesłane drogą elektorniczną do grupy, która obroniła pracę inżynierską/ magisterską w okresie 01.01.2014- 31.12.2014 r.

69% absolwentów studiów inżynierskich oraz 79% absolwentów studiów magisterskich podejmowało obowiązki pracownicze już podczas nauki na AM, co z pewnością wpłynęło na rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy praktycznej. Badani bardzo wysoko ocenili poziom zdobytych kompetencji takich jak: umiejętność użytkowania komputera i Internetu, umiejętność efektywnej komunikacji oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole. Stosunkowo wysoko oceniona została umiejętność szybkiego pozyskiwania nowej wiedzy.
W przypadku możliwości ponownego wyboru kierunku studiów respondenci studiów inżynierskich w 71% wybraliby Akademię Morską, jako uczelnię wyższą, z czego 55% badanych zdecydowałaby się na ten sam kierunek studiów.
Z odpowiedzi uzyskanych od respondentów wynika, że większość z nich, w chwili badania, pracowała i kontynuowała pracę rozpoczętą podczas studiów. Absolwent AM pracuje zgodnie z ukończonym kierunkiem kształcenia lub wykonywana praca jest pokrewna  wykształceniem.
Osoby wykonujące pracę najemną częściej zatrudnione są na umowę o pracę, następnie w ramach kontraktu, określając ją, jako pracę w pełnym wymiarze godzin. Najczęściej respondenci wykonują swoje obowiązki w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jest to praca poza granicami Polski. Wybierając ją kierowali się głównie poziomem wynagrodzenia, stabilizacją zawodową oraz możliwościami awansu. Zdaniem respondentów, wiedza i zdobyte umiejętności podczas studiów pomogły im znaleźć pracę, a obecnie wykorzystują je w pracy zawodowej. Ogólnie badani zadowoleni są z powierzonych zadań oraz warunków pracy. Satysfakcję z pracy oceniają na poziomie wysokim.