Pracownicy Biura Karier uczestniczyli 9.04.2015 r. w spotkaniu dotyczącym platformy Matrix, będącej:

  • synergią innowacyjnej nauki i kreatywnego biznesu,
  • bazą kontaktów, profili ekspertów i zbiórem wiedzy,
  • polem wymiany zasobów materialnych i ludzkich pomiędzy uczelniami i firmami,
  • największą w województwie zachodniopomorskim bazą praktyk i staży zawodowych.

Platforma daje studentom możliwość zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w zakresie rozwoju zawodowego. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy naukowi oraz studenci mogą utworzyć w platformie swoją wizytówkę, wyszukać partnerów do współpracy czy też zaproponować temat pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie uczestniczyli 16.03.2015 r. w spotkaniu z Grupą Azoty Zakładem Chemicznym Police, którego pracownicy prezentowali projekt stażowy pod nazwą „Zielona Kuźnia”.
Spotkanie odbyło się w ramach organizowanego przez Biuro Karier cyklu „Oko w oko z pracodawcą”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 115 studentów Uczelni.
Głównym celem projektu ”Zielona Kuźnia” jest pozyskanie na staż lub praktykę najlepszych studentów i absolwentów - o jak najwyższych kompetencjach, potencjale rozwojowym i wysokiej motywacji oraz stworzenie im szansy rozwoju i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Podczas spotkania studenci mieli również okazję poznać strukturę przedsiębiorstwa.  
 
Informujemy, że Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Szczecinie po raz kolejny uzyskało potwierdzenie wysokich standardów szkolenia marynarzy w oparciu o wytyczne normy ISO 9001:2008 - co zostało potwierdzone nowym certyfikatem wydanym przez Lloyd's Register Quality Assurance.
Jednocześnie potwierdzono nowy zakres działalności ośrodka. W 2015 roku w ofercie SDKO znalazały się szkolenia kwalifikacyjne służące odnowieniu uprawnień dla pilotów morskich.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie w marcu 2015 r. uruchomiło swój funpage na Facebooku. Profil BK cieszy się on ogromnym zainteresowaniem studentów, absolwentów oraz pracodawców ponieważ pozwala na szybką komunikację i usprawnia przekazywanie informacji o ważnych dla Uczelni i biura wydarzeniach. Na profilu organizowane są również konkursy, w których nagrodami są gadżety otrzymywane od zaprzyjaźnionych pracodawców.

 

Badaniami zostali objęci absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy ukończyli studia w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Zostały przygotowane dwie odrębne ankiety dla absolwentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Każda z ankiet składała się z 50  pytań, z czego większość stanowiły pytania zamknięte. Respondenci mogli wypełnić ankietę pomiędzy 4. a 30. czerwca 2014 r. Do tego czasu testowane było nowe narzędzie informatyczne umożliwiające prowadzenie badań losów zawodowych absolwentów. Na adresy e-mail, przekazane do Biura Karier przez respondentów podczas składania deklaracji o udziale w badaniu, zostały wysłane linki do ankiet. Z uwagi na specyfikę pracy absolwentów kierunków „pływających” wprowadzona została możliwość wypełnienia ankiety off-line. Łącznie zebrano 236 (53%) wypełnionych formularzy z ogólnej liczby 444 osób, które wyraziły zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Na podstawie wyników został opracowany szczegółowy raport.
 
Wyniki badań absolwentów studiów inżynierskich pokazują, że 29% badanych kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Akademii Morskiej w Szczecinie. Zdecydowana większość absolwentów studiów inżynierskich zadeklarowała, że pracuje najemnie, a w 50% w ramach umowy o pracę. Dla połowy badanych jest to praca zgodna z wykształceniem. Absolwenci studiów I-go stopnia z reguły pracują w dużych przedsiębiorstwach, w większości na terenie Polski. Przeszło 35% kontynuuje pracę rozpoczętą już podczas studiów, i deklaruje, że wiedza i umiejętności nabyte w ramach nauki w szkole wyższej przydają się w obecnie wykonywanej pracy. W przypadku absolwentów studiów magisterskich już 86% podejmowało pracę podczas studiów. 75% osób w momencie przeprowadzania ankiety było aktywnych zawodowo. W większości posiadali umowę o pracę na pełen etat. Dla 46% była to praca zgodna z wykształceniem, w dużym przedsiębiorstwie na terenie Polski.
Dnia 10.12.2014 r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowy w Kołobrzegu przekazana do użytku została mobilna komora termiczno-dymowa wyposażona w tory ćwiczeniowe z możliwością modyfikacji, system naświetlania, nagłośnienia i monitoringu oraz stanowisko kontroli. Akademia Morska w Szczecinie jest jedyną Morską Jednostką Edukacyjną wyposażoną w tego typu sprzęt. 
 
 
Miło nam poinformować, iż w efekcie audytu jaki odbył się w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w dniach 3-4 grudnia 2014 r. - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju potwierdziło zakres dotychczasowego uznania ośrodka szkoleniowego - potwierdzając tym samym wysoki standard kształcenia marynarzy. Jednocześnie ośrodek uzyskał zmianę (rozszerzenie) uznania o nowe szkolenia wymagane na mocy konwencji STCW.
25.11.2014 r. pracownicy zakładu Hiab firmy Cargotec Poland Sp. z o.o. zaprezentowali nowy program stażowy „Akademia Sourcingu”, skierowany do wszystkich osób chcących rozpocząć karierę zawodową w dziale zakupów tej firmy. Podczas spotkania, które zostało zorganizowane w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej, przedstawiono założenia programu oraz specyfikę pracy w dziale. Studenci mogli poznać zakres obowiązków oraz specyfikę pracy w sourcingu w zakładzie Hiab, odpowiadającym za 230 dostawców, którzy dostarczają razem ok. 17 000 różnych komponentów, z których budowane są żurawie. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób, głównie studenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Logistyka na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.
 

W dniu 18.11.2014 r. Akademia Morska w Szczecinie miała zaszczyt gościć przedstawicieli holenderskiej firmy DEEP BV działającej w branży hydrograficznej i geofizycznej. Firma Deep BV Hydrography and Geophysics powstała w Amsterdamie w 1997 roku. Realizuje projekty hydrograficzne i geofizyczne na całym świecie. Spotkanie zorganizowane w budynku Instytutu Geoinformatyki przy ul. Żołnierskiej rozpoczęło się od prezentacji profilu nauczania na kierunku hydrografia oraz sprzętu hydrograficznego stanowiącego wyposażenie jednostek badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie: Nawigatora XXI oraz Hydrografa XXI. Grono studentów miało również szansę przedstawić indywidualne prezentacje związane z hydrografią i pracami offshore. Studentom prezentującym ww. tematykę przedstawiciel przyznał nagrody. W kolejnym etapie wizyty, zaprezentowano symulatory i sprzęt dydaktyczny w budynku przy Wałach Chrobrego. W Auli Łaskiego odbyła się prezentacja przedstawicieli firmy. Business Manager Vincent Riekerk – przedstawił profil firmy – jej zakres merytoryczny oraz terytorialny. Renata Bartłomiejska (absolwentka AM kierunku pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne) nakreśliła sylwetkę pracownika firmy – hydrografa oraz przedstawiła kilka praktycznych aspektów pracy hydrografa. W spotkaniu uczestniczyło blisko 140 studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Miło nam poinformować, że w dniach 28-29 października 2014 r. w Neapolu odbyło się europejskie spotkanie przedstawicieli ośrodków szkoleniowych dynamicznego pozycjonowania (Regional Training Providers), w którym uczestniczył delegat naszego studium, dr inż. st. of. pokł. Paweł Zalewski - kierownik Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego. W spotkaniu, oprócz przedstawiciela Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie, uczestniczyli także przedstawiciele z 20 europejskich ośrodków zajmujących się szkoleniami z tym zakresie.
Konferencja  poświęcona była zmianom w systemie uzyskiwania kwalifikacji niezbędnych do otrzymania certyfikatu Dynamic Positioning Operator. Omawiano także planowane od 2015 roku zmiany w standardach szkolenia - zgodnie z nowymi  wymaganiami instytucji akredytującej ośrodki - The Nautical Institute.
27.10.2014r. w Auli Łaskiego zorganizowano spotkanie dla studentów kierunków pływających z firmą Hartmann Reederei. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób, głównie studentów Transportu Morskiego oraz liczna grupa osób z Wydziału Mechanicznego. Prezentację poprowadził szef działu personalnego – Jens Grassmann. Początek spotkania dotyczył struktury organizacyjnej firmy, obszaru działalności oraz projektów rozwoju floty, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Ponadto zostały przedstawione perspektywy podjęcia pracy i praktyk w Hartmann Reederei. 

W dniach 29-30.07.2014 r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowym oraz Ośrodku Szkoleniowym Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu przeprowadzony został audyt ministerialny, na podstawie którego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyznało ośrodkom certyfikaty uznania.

9 czerwca 2014 roku Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu uzyskał decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki wsprawie uznania Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu jako Ośrodka Egzaminacyjnego na stopnie i uprawnienia żeglarskie i motorowodne zgodne z Rozporządzeniem o uprawianiu turystyki wodnej.

W kwietniu 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki obdyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego oraz Naczelnik Departamentu Innowacji i Przemysłu - Milena Jóźwiak-Krakowiak .

Celem wizyty Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego w Ministerstwie był udział w spotkaniu Klubu Klastrów Polskich mających kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, a także dla rozwoju kraju. Podczas spotkania szeroko omawiany był:

a.       Program Rozwoju Przedsiębiorstw – Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Inowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki
b.       Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Inowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury.
c.       Krajowe Klastry Kluczowe – Joanna Podgórska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP
Podczas spotkania zgłoszono szereg uwag na temat funkcjonowania i znaczenia inicjatyw klastrowych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócił fakt całkowitego braku uwzględnienia gospodarki morskiej w inteligentnych specjalizacjach, które będą odgrwały szczególną rolę w pozyskiwaniu środków na działalność klastrową w regionie (z województwa zachodniopomorskiego uczestniczyły jedynie dwa klastry). Ustalone zostały wstępne zasady wspólpracy pomiędzy Pomorskim Klastrem Żeglarski, a Zachodniopomorskim Klastrem Żeglarskim przy opracowaniu uzupełnień do inteleigentnych specjalizacji uwzględniających gospodarkę morską.