najlepszy absolwent
[fot. GospodarkaMorska.pl]

W piątek, 13 października br., podczas Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni odbyła się ceremonia wręczenia nagród I edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej. Zamiarem Organizatora, Polskiego Związku Zarządców Statków, było „wyróżnienie najlepszego Absolwenta celem podtrzymania jakości kadr morskich i otwarcia perspektywy pracy na morzu młodych ludzi, świeżo upieczonych absolwentów. Promocja działalności ship managementowej w Polsce”.
Zwycięzcą został Adrian Groman z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej.
II miejsce - Aleksander Wolak z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
III miejsce - Kamila Kaffka z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.
Serdecznie gratulujemy!


Źródło: gospodarkamorska.pl
 

17.10.2016 r. studenci Akademii Morskiej w Szczecinie włączając się w ogólnopolską akcję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podjęli próbę bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Na pokładzie Nawigatora XXI pod czujnym okiem kamer do akcji przyłączyło się 25 osób - studentów i pracowników Uczelni. Wszystko zostało nagrane i zaprotokołowane tak, aby zostały spełnione formalne przesłanki do dokonania wpisu w oficjalnej Księdze Rekordów Giunnessa. Pierwsze szacunkowe informacje wskazują na około 90 000 osób, które w całej Polsce włączyły się w tę inicjatywę.

 

Zgodnie z procedurami monitorowania losów zawodowych absolwentów, na przełomie listopada 2015 r. i stycznia 2016 r. do wszystkich absolwentów rocznika 2012, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu przesłana została drogą elektroniczną wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety.
Badanie losów zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie po trzech latach od ukończenia studiów jest kolejnym etapem monitoringu zawodowego absolwentów. Pierwsza ankieta przygotowana przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecnie trafia do absolwentów po roku od zakończenia studiów. Badanie tej samej grupy przeprowadzono po raz drugi i objęto nim absolwentów studiów I i II stopnia, reprezentujących 3 wydziały AM.

 

 

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie po raz kolejny przeprowadziło ankiety dotyczące losów zawodowych wśród absolwentów Uczelni.  W dniu 03.04.2015 r. formularze zostały rozesłane drogą elektorniczną do grupy, która obroniła pracę inżynierską/ magisterską w okresie 01.01.2014- 31.12.2014 r.

69% absolwentów studiów inżynierskich oraz 79% absolwentów studiów magisterskich podejmowało obowiązki pracownicze już podczas nauki na AM, co z pewnością wpłynęło na rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy praktycznej. Badani bardzo wysoko ocenili poziom zdobytych kompetencji takich jak: umiejętność użytkowania komputera i Internetu, umiejętność efektywnej komunikacji oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole. Stosunkowo wysoko oceniona została umiejętność szybkiego pozyskiwania nowej wiedzy.
W przypadku możliwości ponownego wyboru kierunku studiów respondenci studiów inżynierskich w 71% wybraliby Akademię Morską, jako uczelnię wyższą, z czego 55% badanych zdecydowałaby się na ten sam kierunek studiów.
Z odpowiedzi uzyskanych od respondentów wynika, że większość z nich, w chwili badania, pracowała i kontynuowała pracę rozpoczętą podczas studiów. Absolwent AM pracuje zgodnie z ukończonym kierunkiem kształcenia lub wykonywana praca jest pokrewna  wykształceniem.
Osoby wykonujące pracę najemną częściej zatrudnione są na umowę o pracę, następnie w ramach kontraktu, określając ją, jako pracę w pełnym wymiarze godzin. Najczęściej respondenci wykonują swoje obowiązki w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jest to praca poza granicami Polski. Wybierając ją kierowali się głównie poziomem wynagrodzenia, stabilizacją zawodową oraz możliwościami awansu. Zdaniem respondentów, wiedza i zdobyte umiejętności podczas studiów pomogły im znaleźć pracę, a obecnie wykorzystują je w pracy zawodowej. Ogólnie badani zadowoleni są z powierzonych zadań oraz warunków pracy. Satysfakcję z pracy oceniają na poziomie wysokim.

Podtrzymując kilkuletnią już tradycję Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie ogłosiło 7. edycję Konkursu Fotograficznego. Do tegorocznej edycji zaproszono następujących partnerów:

1.       PBP Enamor Sp. z o. o.
2.       Polaris Maritime Services
3.       Unibaltic Sp. z o.o.
4.       Dohle Marine Services Europe
5.       Netto Sp. z o.o.
6.       Seaman
7.       Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
8.       DGS Poland Sp. z o. o.
9.       KK Wind Solutions Sp. z o.o.

21.05.2015 r. w Sali Tradycji odbyły się obrady jury, w których uczestniczyli przedstawiciele współorganizatorów oraz Akademii Morskiej. W tym roku do konkursu zakwalifikowano 119 prac nadesłanych przez 66 studentów.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26.05.2015 r. o godzinie 13:00 w Sali Senatu.
Finałowe zdjęcia zaprezentowane zostały na pokonkursowej wystawie fotograficznej w holu, w budynku przy ulicy Wały Chrobrego. Wystawę można było oglądać do 15.06.2015 r.
Nagrody główne:
1 miejsce:Damian Zając „Ołtarz oceanu", nagroda ufundowana przez PBP Enamor Sp. z o. o. - Apple iPad mini Retina 32GB
2 miejsce:Rodion Kostyliev „Na stałe zacumowany", nagroda ufundowana przez Polaris Maritime Services: kamera GoPro 4 silver z 64GB kartą pamięci
3 miejsce:Patrycja Staniszewska „Moc fal", nagroda od Unibaltic Sp. z o.o. SmartWatch MOTOROLA Moto 360
4 miejsce:Maria Rapp „Przed burzą", nagroda od Dohle Marine Services: bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie Saturn za 1200 zł
 Wyróżnienia:
1. Wyróżnienie: Bartosz Kowalski „Rozdmuchane Północne", nagroda ufundowana przez Dohle Marine Services: bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie Saturn za 800 zł
2. Wyróżnienie: Justyna Tomoń „Ognisty zachód słońca", nagroda ufundowana przez Seaman: bon o wartości 300 zł do wykorzystania w salonach EMPIK
3. Wyróżnienia Rektora AM: markowe pióra typu Waterman, Parker
 • Mateusz Rosiński „Wodne wibracje",
 • Piotr Woźniak „Morze chmur",
 • Kamila Jarmołowicz „Czarny deszcz"
4. Wyróżnienia Netto Sp. z o.o. zestawy upominków: kurtka softshell, torba na laptopa lub etui na tablet, para słuchawek
 • Kalina Jankowicz „Ziemia obiecana"
 • Sebastian Bolszakow „Potęga żywiołów"
 • Patrycja Kamińska „Ostatni w tym sezonie"
 • Patrycja Kot „Leśna oaza"
5. Wyróżnienia DGS Poland Sp. z o. o. 3 pary słuchawek marki Sennheiser
 • Monika Liksza „Mieszkańcy Ziemi"
 • Jakub Pluta „Na plaży"
 • Paula Świercz „Ukojenie żywiołów"

6. Wyróżnienie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zestaw upominków: torba podróżna, kurtka softshell, termos, notes, długopis

 • Vladyslav Pylypchuk „Spotkanie dwóch żywiołów''
7. Wyróżnienie KK Wind Solutions Polska sp. z o.o. dysk zewnętrzny
 • Przemysław Srokowski „Górskie powietrze
8. Wyróżnienie MEC słownik języka angielskiego oraz bon na przystąpienie do egzaminu Marlins
 •  Sandra Sobik „Malarstwo natury"
Zdjęcia z Konkursu Fotograficznego wykorzystywane są w kalendarzu Biura Karier, który jest wydawany w niskim nakładzie i wysyłany do firm związanych z kierunkami kształcenia na AM. Kalendarz Biura Karier cieszy się dużą popularnością i jednocześnie promuje naszych studentów w środowisku ich przyszłych pracodawców.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie wystąpiło z wnioskiem o uznanie w zakresie szkoleń kwalifikacyjnych, niezbędnych do uzyskania i odnowienia kwalifikacji pilota morskiego.
Miło nam poinformować, że po przeprowadzonym w dniu 7 maja 2015 audycie SDKO otrzymało stosowny certyfikat uznania.
Szkolenia dla pilotów organizowane są przez SDKO i oferowane są w ramach Centrum Symulatorowego Szkolenia Pilotów Morskich, które zostało powołane do życia przez Władze Uczelni w 2014 roku.  

Dzięki nawiązanej współpracy z firmą LSJ Human Resources Group w Szczecinie, realizującą projekt „Młodzi na start”, w dniu 13.05.2015 r. oraz w dniu 2.06.2015 r. studenci Akademii Morskiej uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zasad poszukiwania pracy, poprawnego pisania CV oraz prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt „Młodzi na start” zakłada aktywizację i zwiększenie mobilności zawodowej studentów i uczniów połączoną z promocją firm uczestniczących w projekcie w kontekście rynku zatrudnienia (kreowania marki rzetelnego pracodawcy). Celem projektu jest idea pomocy studentom, tak, aby oczekiwania pracodawcy i rynku pracy spotykały się w połowie drogi.

Firma LSJ zaoferowałą następujące działania:
1.       spotkania informacyjne dotyczące rynku pracy w województwie zachodniopomorskim (mające na celu pokazanie, że można znaleźć pracę w regionie),
2.       warsztaty tematyczne, w których uczestniczyliby przedstawiciele firm i opowiedzieli możliwościach odbycia stażu/praktyki oraz o tym, na czym polega praca w ich biznesach,
3.       szkolenia z zakresu pisania CV, listu motywacyjnego czy przygotowujące do rozmowy rekrutacyjnej,
4.       uczestniczenie studentów w dniach otwartych w firmach partnerskich.

Pracownicy Biura Karier uczestniczyli 9.04.2015 r. w spotkaniu dotyczącym platformy Matrix, będącej:

 • synergią innowacyjnej nauki i kreatywnego biznesu,
 • bazą kontaktów, profili ekspertów i zbiórem wiedzy,
 • polem wymiany zasobów materialnych i ludzkich pomiędzy uczelniami i firmami,
 • największą w województwie zachodniopomorskim bazą praktyk i staży zawodowych.

Platforma daje studentom możliwość zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w zakresie rozwoju zawodowego. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy naukowi oraz studenci mogą utworzyć w platformie swoją wizytówkę, wyszukać partnerów do współpracy czy też zaproponować temat pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie uczestniczyli 16.03.2015 r. w spotkaniu z Grupą Azoty Zakładem Chemicznym Police, którego pracownicy prezentowali projekt stażowy pod nazwą „Zielona Kuźnia”.
Spotkanie odbyło się w ramach organizowanego przez Biuro Karier cyklu „Oko w oko z pracodawcą”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 115 studentów Uczelni.
Głównym celem projektu ”Zielona Kuźnia” jest pozyskanie na staż lub praktykę najlepszych studentów i absolwentów - o jak najwyższych kompetencjach, potencjale rozwojowym i wysokiej motywacji oraz stworzenie im szansy rozwoju i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Podczas spotkania studenci mieli również okazję poznać strukturę przedsiębiorstwa.  
 
Informujemy, że Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Szczecinie po raz kolejny uzyskało potwierdzenie wysokich standardów szkolenia marynarzy w oparciu o wytyczne normy ISO 9001:2008 - co zostało potwierdzone nowym certyfikatem wydanym przez Lloyd's Register Quality Assurance.
Jednocześnie potwierdzono nowy zakres działalności ośrodka. W 2015 roku w ofercie SDKO znalazały się szkolenia kwalifikacyjne służące odnowieniu uprawnień dla pilotów morskich.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie w marcu 2015 r. uruchomiło swój funpage na Facebooku. Profil BK cieszy się on ogromnym zainteresowaniem studentów, absolwentów oraz pracodawców ponieważ pozwala na szybką komunikację i usprawnia przekazywanie informacji o ważnych dla Uczelni i biura wydarzeniach. Na profilu organizowane są również konkursy, w których nagrodami są gadżety otrzymywane od zaprzyjaźnionych pracodawców.

 

Badaniami zostali objęci absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy ukończyli studia w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Zostały przygotowane dwie odrębne ankiety dla absolwentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Każda z ankiet składała się z 50  pytań, z czego większość stanowiły pytania zamknięte. Respondenci mogli wypełnić ankietę pomiędzy 4. a 30. czerwca 2014 r. Do tego czasu testowane było nowe narzędzie informatyczne umożliwiające prowadzenie badań losów zawodowych absolwentów. Na adresy e-mail, przekazane do Biura Karier przez respondentów podczas składania deklaracji o udziale w badaniu, zostały wysłane linki do ankiet. Z uwagi na specyfikę pracy absolwentów kierunków „pływających” wprowadzona została możliwość wypełnienia ankiety off-line. Łącznie zebrano 236 (53%) wypełnionych formularzy z ogólnej liczby 444 osób, które wyraziły zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Na podstawie wyników został opracowany szczegółowy raport.
 
Wyniki badań absolwentów studiów inżynierskich pokazują, że 29% badanych kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Akademii Morskiej w Szczecinie. Zdecydowana większość absolwentów studiów inżynierskich zadeklarowała, że pracuje najemnie, a w 50% w ramach umowy o pracę. Dla połowy badanych jest to praca zgodna z wykształceniem. Absolwenci studiów I-go stopnia z reguły pracują w dużych przedsiębiorstwach, w większości na terenie Polski. Przeszło 35% kontynuuje pracę rozpoczętą już podczas studiów, i deklaruje, że wiedza i umiejętności nabyte w ramach nauki w szkole wyższej przydają się w obecnie wykonywanej pracy. W przypadku absolwentów studiów magisterskich już 86% podejmowało pracę podczas studiów. 75% osób w momencie przeprowadzania ankiety było aktywnych zawodowo. W większości posiadali umowę o pracę na pełen etat. Dla 46% była to praca zgodna z wykształceniem, w dużym przedsiębiorstwie na terenie Polski.
Dnia 10.12.2014 r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowy w Kołobrzegu przekazana do użytku została mobilna komora termiczno-dymowa wyposażona w tory ćwiczeniowe z możliwością modyfikacji, system naświetlania, nagłośnienia i monitoringu oraz stanowisko kontroli. Akademia Morska w Szczecinie jest jedyną Morską Jednostką Edukacyjną wyposażoną w tego typu sprzęt. 
 
 
Miło nam poinformować, iż w efekcie audytu jaki odbył się w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w dniach 3-4 grudnia 2014 r. - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju potwierdziło zakres dotychczasowego uznania ośrodka szkoleniowego - potwierdzając tym samym wysoki standard kształcenia marynarzy. Jednocześnie ośrodek uzyskał zmianę (rozszerzenie) uznania o nowe szkolenia wymagane na mocy konwencji STCW.