25.11.2014 r. pracownicy zakładu Hiab firmy Cargotec Poland Sp. z o.o. zaprezentowali nowy program stażowy „Akademia Sourcingu”, skierowany do wszystkich osób chcących rozpocząć karierę zawodową w dziale zakupów tej firmy. Podczas spotkania, które zostało zorganizowane w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej, przedstawiono założenia programu oraz specyfikę pracy w dziale. Studenci mogli poznać zakres obowiązków oraz specyfikę pracy w sourcingu w zakładzie Hiab, odpowiadającym za 230 dostawców, którzy dostarczają razem ok. 17 000 różnych komponentów, z których budowane są żurawie. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób, głównie studenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Logistyka na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.
 

W dniu 18.11.2014 r. Akademia Morska w Szczecinie miała zaszczyt gościć przedstawicieli holenderskiej firmy DEEP BV działającej w branży hydrograficznej i geofizycznej. Firma Deep BV Hydrography and Geophysics powstała w Amsterdamie w 1997 roku. Realizuje projekty hydrograficzne i geofizyczne na całym świecie. Spotkanie zorganizowane w budynku Instytutu Geoinformatyki przy ul. Żołnierskiej rozpoczęło się od prezentacji profilu nauczania na kierunku hydrografia oraz sprzętu hydrograficznego stanowiącego wyposażenie jednostek badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie: Nawigatora XXI oraz Hydrografa XXI. Grono studentów miało również szansę przedstawić indywidualne prezentacje związane z hydrografią i pracami offshore. Studentom prezentującym ww. tematykę przedstawiciel przyznał nagrody. W kolejnym etapie wizyty, zaprezentowano symulatory i sprzęt dydaktyczny w budynku przy Wałach Chrobrego. W Auli Łaskiego odbyła się prezentacja przedstawicieli firmy. Business Manager Vincent Riekerk – przedstawił profil firmy – jej zakres merytoryczny oraz terytorialny. Renata Bartłomiejska (absolwentka AM kierunku pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne) nakreśliła sylwetkę pracownika firmy – hydrografa oraz przedstawiła kilka praktycznych aspektów pracy hydrografa. W spotkaniu uczestniczyło blisko 140 studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Miło nam poinformować, że w dniach 28-29 października 2014 r. w Neapolu odbyło się europejskie spotkanie przedstawicieli ośrodków szkoleniowych dynamicznego pozycjonowania (Regional Training Providers), w którym uczestniczył delegat naszego studium, dr inż. st. of. pokł. Paweł Zalewski - kierownik Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego. W spotkaniu, oprócz przedstawiciela Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie, uczestniczyli także przedstawiciele z 20 europejskich ośrodków zajmujących się szkoleniami z tym zakresie.
Konferencja  poświęcona była zmianom w systemie uzyskiwania kwalifikacji niezbędnych do otrzymania certyfikatu Dynamic Positioning Operator. Omawiano także planowane od 2015 roku zmiany w standardach szkolenia - zgodnie z nowymi  wymaganiami instytucji akredytującej ośrodki - The Nautical Institute.
27.10.2014r. w Auli Łaskiego zorganizowano spotkanie dla studentów kierunków pływających z firmą Hartmann Reederei. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób, głównie studentów Transportu Morskiego oraz liczna grupa osób z Wydziału Mechanicznego. Prezentację poprowadził szef działu personalnego – Jens Grassmann. Początek spotkania dotyczył struktury organizacyjnej firmy, obszaru działalności oraz projektów rozwoju floty, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Ponadto zostały przedstawione perspektywy podjęcia pracy i praktyk w Hartmann Reederei. 

W dniach 29-30.07.2014 r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowym oraz Ośrodku Szkoleniowym Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu przeprowadzony został audyt ministerialny, na podstawie którego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyznało ośrodkom certyfikaty uznania.

9 czerwca 2014 roku Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu uzyskał decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki wsprawie uznania Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu jako Ośrodka Egzaminacyjnego na stopnie i uprawnienia żeglarskie i motorowodne zgodne z Rozporządzeniem o uprawianiu turystyki wodnej.

W kwietniu 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki obdyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego oraz Naczelnik Departamentu Innowacji i Przemysłu - Milena Jóźwiak-Krakowiak .

Celem wizyty Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego w Ministerstwie był udział w spotkaniu Klubu Klastrów Polskich mających kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, a także dla rozwoju kraju. Podczas spotkania szeroko omawiany był:

a.       Program Rozwoju Przedsiębiorstw – Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Inowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki
b.       Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Inowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury.
c.       Krajowe Klastry Kluczowe – Joanna Podgórska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP
Podczas spotkania zgłoszono szereg uwag na temat funkcjonowania i znaczenia inicjatyw klastrowych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócił fakt całkowitego braku uwzględnienia gospodarki morskiej w inteligentnych specjalizacjach, które będą odgrwały szczególną rolę w pozyskiwaniu środków na działalność klastrową w regionie (z województwa zachodniopomorskiego uczestniczyły jedynie dwa klastry). Ustalone zostały wstępne zasady wspólpracy pomiędzy Pomorskim Klastrem Żeglarski, a Zachodniopomorskim Klastrem Żeglarskim przy opracowaniu uzupełnień do inteleigentnych specjalizacji uwzględniających gospodarkę morską.

 

We wtorek 10.03.2014  r. w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 przed studentami naszej uczelni zaprezentowała się firma ECL Euro-Cargo-Logistik Kontor GmbH.
 
ECL Euro-Cargo-Logistik Kontor GmbH jest międzynarodową firma spedycyjną specjalizującą się w obsłudze celnej i logistycznej ładunków. Przedsiębiorstwo powstało  w 2004 r. w Hamburgu. Obecnie posiada swoje przedstawicielstwa w najważniejszych portach północnej części Europy – w Rotterdamie, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburgu i Gdyni.
 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Karier  i Dział Spraw Morskich i Praktyk w ramach cyklu spotkań „Oko w oko z pracodawcą”. Na prezentacji obecni byli studenci  i absolwenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu kierunku Logistyka.
 
Prezentację poprowadził przedstawiciel ECL Euro-Cargo-Logistik Kontor GmbH pan Krzysztof Aszeberg –absolwent naszej uczelni.
 
W trakcie prezentacji  przedstawiono historię firmy oraz specyfikę pracy w przedsiębiorstwie spedycyjnym, a także przybliżono naszym studentom perspektywy odbycia praktyk i możliwości zatrudnienia.
 
Na koniec pan Krzysztof Aszeberg  odpowiadał na pytania studentów dotyczące firmy oraz rozwoju kariery zawodowej w branży. Wielu z obecnych studentów/absolwentów po spotkaniu podchodziło, żeby osobiście przekazać swoje CV i porozmawiać o możliwości odbycia praktyk lub podjęcia pracy w firmie.
6 listopada 2012 w Sali Tradycji na Akademii Morskiej w Szczecinie w obecności Prezesa Polaris Maritime Services Ltd, kpt. ż. w. Michała Czerepaniaka, oraz Prorektora ds. Morskich, dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Bąka odbyło się podpisanie umów stypendialnych. Stypendystami zostało 5 studentów II roku z Wydziału Mechanicznego oraz student III roku z Wydziału Nawigacyjnego.
Umowy gwarantują studentom bezzwrotne stypendia do końca nauki, odbycia praktyki morskiej oraz zatrudnienie w wymiarze dwóch lat na statkach należących do sponsora bądź będących pod zarządem sponsora po zakończeniu studiów.

Czytaj więcej...

altWe wtorek 22 maja 2012 r. w sali nr 181 w budynku głównym Akademii przy Wałach Chrobrego, w godz. 10:40 – 11:25 przed studentami naszej uczelni zaprezentowała się firma EPA Marine Sp. z o.o.. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.
W kolejnym spotkaniu z cyklu „Oko w oko z pracodawcą” uczestniczyło ok. 100 osób, w tym studenci zarówno kierunków pływających jak i lądowych Wydziału Nawigacyjnego (Nawigacja, Informatyka, Transport) oraz Wydziału Mechanicznego (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn). Zainteresowanie firmą EPA Marine było tak duże, że zabrakło miejsc siedzących w sali i konieczne było dostawienie dodatkowych ławek.

alt

Czytaj więcej...

altDnia 17 maja 2012 w godz. 10:45 – 11:30 w Auli Łaskiego odbyło się spotkanie studentów AM w Szczecinie z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność” oraz portalu dla marynarzy Seaman.pl. Tematem prezentacji było „Wszystko, co marynarz powinien wiedzieć przed rozpoczęciem rejsu”. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Na spotkanie przybyło 117 studentów głównie z Wydziału Nawigacyjnego, którzy wprawdzie zdobyli już pierwsze doświadczenia podczas praktyk morskich m.in. na statku szkolno-badawczym Nawigator XXI czy Darze Młodzieży, ale wkrótce po raz pierwszy wypłyną w kilkumiesięczny rejs na statkach polskich i zagranicznych armatorów.

alt

Czytaj więcej...

altBiuro Karier AM w Szczecinie zaprasza studentów Mechatroniki, Nawigacji oraz Informatyki Morskiej na spotkanie z firmą EPA Marine, które odbędzie sie w ramach projektu pt. "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie".

Termin i miejsce spotkania: wtorek, 22 maja 2012 r., godz. 10:40 - 11:25, sala 180 (Wały Chrobrego)

alt

altBiuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza studentów na spotkanie z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ "Solidarność" (ITF)
oraz portalu dla marynarzy SEAMAN.pl.

Termin i miejsce spotkania: czwartek, 17 maja 2012, godz. 10:45 - 11:30, Aula Łaskiego

Temat spotkania: "Wszystko, co marynarz powinien wiedzieć przed rozpoczęciem rejsu".


Prezentacja odbędzie się w ramach projektu pt. "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie".

alt