altW rok po zakończeniu projektu „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie” zrealizowanego przez Pion Prorektora ds. Morskich prof. nadzw. dr inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, priorytetowa 7, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Infrastruktura edukacyjnaszkolnictwo wyższe” Centrum symulacyjne LNG realizuje główny cel projektu jakim jest rozwój kadr morskich i lądowych o unikalnych kwalifikacjach zgodnych z potrzebami gospodarki morskiej.

Obecnie w Centrum symulacyjnym LNG prowadzone zajęcia dla studentów II roku o specjalności transport morski. Przedmiotem prowadzonych ćwiczeń jest eksploatacja zbiornikowców i gazowców oraz przewozy morskie.

Czytaj więcej...

altMorze Bałtyckieciągle niepoznane z niezidentyfikowanymi obiektami na dnie. Dziwne wzniesienia i zagłębienia w dnie. Co może się kryć pod warstwą żwiru i piasku morskiego.

Na to pytanie może odpowiedzieć echosonda wielowiązkowa do pomiarów hydrograficznych -najnowszy nabytek Nawigatora XXI. Echosonda wraz z osprzętem stanowi najnowocześniejsze stanowisko badawcze do zbudowania prototypu wielowarstwowej mapy elektronicznej obszarów morskich.

Zakupiona z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej echosonda wielowiązkowa EM 710 przeszła pozytywnie wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne przeprowadzone na pełnym morzu. Już w pierwszym dziewiczym rejsie podczas testów na Zatoce Pomorskiej odkryto obiekt nieoznaczony na mapie nawigacyjnej. Zaskoczenie było tym większe, rozmiary odkrytego obiektu sugerują, że jest to prawdopodobnie wrak małej łodzi rybackiej lub zgubiony kontener.

Czytaj więcej...

altDnia 06 grudnia 2011 r. w sali nr 172 w budynku głównym AM w Szczecinie, w godz. 11:45 – 13:25 odbyło się spotkanie studentów naszej uczelni z przedstawicielem niemieckiego armatora Hamburg Süd. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach cyklu spotkań pt.: „Oko w oko z pracodawcą”, realizowanych w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. W spotkaniu uczestniczyło 45 studentów głównie z Wydziału Mechanicznego. Zaproszenie na prezentację skierowane było głównie do mechaników, dlatego cieszy fakt, że również grupa studentów z Wydziału Nawigacyjnego wzięła udział w tym przedsięwzięciu.

Czytaj więcej...

altBiuro Karier AM w Szczecinie zaprasza studentów Wydziału Mechanicznego na spotkanie z przedstawicielem firmy POLARIS reprezentującym niemieckiego armatora Hamburg d, który przedstawi możliwości odbycia praktyki morskiej, ścieżkę kariery zawodowej oraz warunki zatrudnienia w tej kompani.
Prezentacja odbędzie się we wtorek 6 grudnia 2011r. w godz. 11:45 - 13:25 w sali nr 172 (Wały Chrobrego).
Prezentacja organizowana jest w ramach cyklu spotkań "Oko w oko z pracodawcą" związanych z realizacją projektu: "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie".

alt

altDnia 31 listopada 2011 r. w auli nr 7 przy ul. Szczerbcowej, w godz. 11:45 – 13:25 odbyło się spotkanie studentów Akademii Morskiej w Szczecinie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach cyklu spotkań pt.: „Oko w oko z pracodawcą”, realizowanych w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 studentów głównie z Wydziału InżynieryjnoEkonomicznego Transportu, ale również Wydziału Nawigacyjnego oraz kilkoro absolwentów naszej uczelni.

Czytaj więcej...

Na podstawie umowy podpisanej w maju br. pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a Państwową Bałtycką Akademią Floty Rybackiej w Kaliningradzie w okresie od 13 czerwca do 1 lipca 2011r. odbyła się wymiana 10 – cio osobowych grup studenckich obu uczelni celem realizacji programowych praktyk morskich na statkach szkolnych m/v „Nawigator XXI” i v/s „Kruzenshtern”. Zamustrowanie studentów i ich opiekunów miało miejsce w Gdyni, a zmustrowanie w Szczecinie, gdzie „Kruzenshtern” zacumował obok „Nawigatora XXI” na miejscu opuszczonym godzinę wcześniej przez „Dar Młodzieży”. Tak więc oba piękne żaglowce, które wielokrotnie rywalizowały w różnych międzynarodowych regatach i spotykały się na zlotach mijały się na torze piastowskim oddając swe honory, a studenci odbywający na nich praktyki, stojący w uroczystym szyku na burtach pozdrawiali się wzajemnie.

Czytaj więcej...

alt30 maja 2011 odbyło się już czwarte spotkanie z cyklu: „Oko w oko z pracodawcą”, które zorganizowało Biuro Karier w ramach realizacji projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Tym razem gościliśmy w murach naszej uczelni firmę MAGEMAR Polska działającą w branży TSL (Transport – Spedycja - Logistyka), którą reprezentował jej szef pan Rafał Zahorski. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do studentów Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu, którzy w liczbie ponad pięćdziesięciu osób uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Czytaj więcej...

altBiuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza studentów i absolwentów na spotkanie z firmą MAGEMAR Polska, działającą w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), które odbędzie się w poniedziałek 30.05.2011 r. w Auli nr 7 (ul. Szczerbcowa), w godz. 13:30 - 14:30.

Prezentacja organizowana jest w ramach cyklu spotkań "Oko w oko z pracodawcą" związanych z realizacją projektu: "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie".

alt

alt15 kwietnia 2011 roku Akademia Morska w Szczecinie podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na dofinasowanie projektu pt. „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu jako nowoczesnego narzędzia szkoleniowego”. Projekt realizowany przez Akademię jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Kierownikiem projektu odpowiedzialnym za nadzór i kontrolę nad prawidłowością realizacji operacji budowy, wyposażenia i uruchomienia ośrodka oraz autorem koncepcji jego budowy jest prof. nadzw. dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka.

Czytaj więcej...

alt29 kwietnia br. w Akademii Morskiej w Szczecinie w obecności kpt. ż. w. Bogusława Bujniewicza, przedstawiciela firmy Columbus Shipmanagement GmbH oraz dr inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki, prof. nadzw. AM, Prorektora ds. Morskich, reprezentującego Akademię Morską w Szczecinie, sześcioro studentów Wydziału Mechanicznego oraz dwoje studentów Wydziału Nawigacyjnego podpisało umowy o stypendia fundowane.
Umowy gwarantują studentom wypłatę stypendium przez trzy semestry, zobowiązując ich jednocześnie do odbycia praktyki morskiej oraz do przepracowania dwóch lat na statkach należących do sponsora bądź będących pod zarządem sponsora po zakończeniu studiów.
Objęcie programem stypendialnym kolejnych ośmiu studentów to dowód na sukces idei stypendiów fundowanych, które zapewniają studentom lepsze warunki do studiowania, a armatorowi młodych, ambitnych, świetnie wyszkolonych specjalistów.

Czytaj więcej...

alt4 kwietnia 2011 r. studenci III roku Pomiarów Hydrograficznych i Oznakowania Nawigacyjnego rozpoczęli praktykę specjalistyczną w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Praktyka jest realizowana w trzech zespołach i potrwa do końca kwietnia. Podczas praktyki w 8. Flotylli studenci mają okazję przekonać się jak faktycznie wygląda praca hydrografa.

Czytaj więcej...

alt30 marca 2011 roku gościliśmy w naszej uczelni firmę SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego, która w chodzi w skład międzynarodowego koncernu branży motoryzacyjnej Sumitomo Electric Bordnetze. Jest to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i produkcją nowoczesnych systemów okablowania dla branży motoryzacyjnej, przede wszystkim dla takich marek jak Volkswagen, Audi, Skoda czy Bugatti.

Czytaj więcej...

altDnia 30 marca 2011 r. w Auli Łaskiego (budynek główny AM w Szczecinie) w godz. 11:45 – 12:30 odbyło się spotkanie studentów naszej uczelni z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”. Tematem prezentacji było „Wszystko, co marynarz powinien wiedzieć przed rozpoczęciem rejsu”. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Image

Czytaj więcej...

alt alt 2 marca 2011 r. w Auli prof. Łaskiego odbyło się spotkanie studentów i absolwentów naszej uczelni z niemieckim armatorem Peter Döhle Schiffahrts i Hammonia Reederei, zorganizowane przez Dział Spraw Morskich i Praktyk. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony licznie zgromadzonych studentów ze wszystkich wydziałów oraz dużej grupy absolwentów. Przedstawiciele firm zaprezentowali obszary działalności swoich przedsiębiorstw, a także flotę zarówno pod względem rodzaju jak i wyposażenia statków w kontekście eksploatacji i warunków socjalnych.

Czytaj więcej...