9 czerwca 2014 roku Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu uzyskał decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki wsprawie uznania Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu jako Ośrodka Egzaminacyjnego na stopnie i uprawnienia żeglarskie i motorowodne zgodne z Rozporządzeniem o uprawianiu turystyki wodnej.

W kwietniu 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki obdyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego oraz Naczelnik Departamentu Innowacji i Przemysłu - Milena Jóźwiak-Krakowiak .

Celem wizyty Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego w Ministerstwie był udział w spotkaniu Klubu Klastrów Polskich mających kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, a także dla rozwoju kraju. Podczas spotkania szeroko omawiany był:

a.       Program Rozwoju Przedsiębiorstw – Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Inowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki
b.       Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Inowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury.
c.       Krajowe Klastry Kluczowe – Joanna Podgórska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP
Podczas spotkania zgłoszono szereg uwag na temat funkcjonowania i znaczenia inicjatyw klastrowych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócił fakt całkowitego braku uwzględnienia gospodarki morskiej w inteligentnych specjalizacjach, które będą odgrwały szczególną rolę w pozyskiwaniu środków na działalność klastrową w regionie (z województwa zachodniopomorskiego uczestniczyły jedynie dwa klastry). Ustalone zostały wstępne zasady wspólpracy pomiędzy Pomorskim Klastrem Żeglarski, a Zachodniopomorskim Klastrem Żeglarskim przy opracowaniu uzupełnień do inteleigentnych specjalizacji uwzględniających gospodarkę morską.

 

We wtorek 10.03.2014  r. w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 przed studentami naszej uczelni zaprezentowała się firma ECL Euro-Cargo-Logistik Kontor GmbH.
 
ECL Euro-Cargo-Logistik Kontor GmbH jest międzynarodową firma spedycyjną specjalizującą się w obsłudze celnej i logistycznej ładunków. Przedsiębiorstwo powstało  w 2004 r. w Hamburgu. Obecnie posiada swoje przedstawicielstwa w najważniejszych portach północnej części Europy – w Rotterdamie, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburgu i Gdyni.
 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Karier  i Dział Spraw Morskich i Praktyk w ramach cyklu spotkań „Oko w oko z pracodawcą”. Na prezentacji obecni byli studenci  i absolwenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu kierunku Logistyka.
 
Prezentację poprowadził przedstawiciel ECL Euro-Cargo-Logistik Kontor GmbH pan Krzysztof Aszeberg –absolwent naszej uczelni.
 
W trakcie prezentacji  przedstawiono historię firmy oraz specyfikę pracy w przedsiębiorstwie spedycyjnym, a także przybliżono naszym studentom perspektywy odbycia praktyk i możliwości zatrudnienia.
 
Na koniec pan Krzysztof Aszeberg  odpowiadał na pytania studentów dotyczące firmy oraz rozwoju kariery zawodowej w branży. Wielu z obecnych studentów/absolwentów po spotkaniu podchodziło, żeby osobiście przekazać swoje CV i porozmawiać o możliwości odbycia praktyk lub podjęcia pracy w firmie.
6 listopada 2012 w Sali Tradycji na Akademii Morskiej w Szczecinie w obecności Prezesa Polaris Maritime Services Ltd, kpt. ż. w. Michała Czerepaniaka, oraz Prorektora ds. Morskich, dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Bąka odbyło się podpisanie umów stypendialnych. Stypendystami zostało 5 studentów II roku z Wydziału Mechanicznego oraz student III roku z Wydziału Nawigacyjnego.
Umowy gwarantują studentom bezzwrotne stypendia do końca nauki, odbycia praktyki morskiej oraz zatrudnienie w wymiarze dwóch lat na statkach należących do sponsora bądź będących pod zarządem sponsora po zakończeniu studiów.

Czytaj więcej...

altWe wtorek 22 maja 2012 r. w sali nr 181 w budynku głównym Akademii przy Wałach Chrobrego, w godz. 10:40 – 11:25 przed studentami naszej uczelni zaprezentowała się firma EPA Marine Sp. z o.o.. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.
W kolejnym spotkaniu z cyklu „Oko w oko z pracodawcą” uczestniczyło ok. 100 osób, w tym studenci zarówno kierunków pływających jak i lądowych Wydziału Nawigacyjnego (Nawigacja, Informatyka, Transport) oraz Wydziału Mechanicznego (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn). Zainteresowanie firmą EPA Marine było tak duże, że zabrakło miejsc siedzących w sali i konieczne było dostawienie dodatkowych ławek.

alt

Czytaj więcej...

altDnia 17 maja 2012 w godz. 10:45 – 11:30 w Auli Łaskiego odbyło się spotkanie studentów AM w Szczecinie z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność” oraz portalu dla marynarzy Seaman.pl. Tematem prezentacji było „Wszystko, co marynarz powinien wiedzieć przed rozpoczęciem rejsu”. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Na spotkanie przybyło 117 studentów głównie z Wydziału Nawigacyjnego, którzy wprawdzie zdobyli już pierwsze doświadczenia podczas praktyk morskich m.in. na statku szkolno-badawczym Nawigator XXI czy Darze Młodzieży, ale wkrótce po raz pierwszy wypłyną w kilkumiesięczny rejs na statkach polskich i zagranicznych armatorów.

alt

Czytaj więcej...

altBiuro Karier AM w Szczecinie zaprasza studentów Mechatroniki, Nawigacji oraz Informatyki Morskiej na spotkanie z firmą EPA Marine, które odbędzie sie w ramach projektu pt. "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie".

Termin i miejsce spotkania: wtorek, 22 maja 2012 r., godz. 10:40 - 11:25, sala 180 (Wały Chrobrego)

alt

altBiuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza studentów na spotkanie z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ "Solidarność" (ITF)
oraz portalu dla marynarzy SEAMAN.pl.

Termin i miejsce spotkania: czwartek, 17 maja 2012, godz. 10:45 - 11:30, Aula Łaskiego

Temat spotkania: "Wszystko, co marynarz powinien wiedzieć przed rozpoczęciem rejsu".


Prezentacja odbędzie się w ramach projektu pt. "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie".

alt

altW rok po zakończeniu projektu „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie” zrealizowanego przez Pion Prorektora ds. Morskich prof. nadzw. dr inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, priorytetowa 7, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Infrastruktura edukacyjnaszkolnictwo wyższe” Centrum symulacyjne LNG realizuje główny cel projektu jakim jest rozwój kadr morskich i lądowych o unikalnych kwalifikacjach zgodnych z potrzebami gospodarki morskiej.

Obecnie w Centrum symulacyjnym LNG prowadzone zajęcia dla studentów II roku o specjalności transport morski. Przedmiotem prowadzonych ćwiczeń jest eksploatacja zbiornikowców i gazowców oraz przewozy morskie.

Czytaj więcej...

altMorze Bałtyckieciągle niepoznane z niezidentyfikowanymi obiektami na dnie. Dziwne wzniesienia i zagłębienia w dnie. Co może się kryć pod warstwą żwiru i piasku morskiego.

Na to pytanie może odpowiedzieć echosonda wielowiązkowa do pomiarów hydrograficznych -najnowszy nabytek Nawigatora XXI. Echosonda wraz z osprzętem stanowi najnowocześniejsze stanowisko badawcze do zbudowania prototypu wielowarstwowej mapy elektronicznej obszarów morskich.

Zakupiona z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej echosonda wielowiązkowa EM 710 przeszła pozytywnie wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne przeprowadzone na pełnym morzu. Już w pierwszym dziewiczym rejsie podczas testów na Zatoce Pomorskiej odkryto obiekt nieoznaczony na mapie nawigacyjnej. Zaskoczenie było tym większe, rozmiary odkrytego obiektu sugerują, że jest to prawdopodobnie wrak małej łodzi rybackiej lub zgubiony kontener.

Czytaj więcej...

altDnia 06 grudnia 2011 r. w sali nr 172 w budynku głównym AM w Szczecinie, w godz. 11:45 – 13:25 odbyło się spotkanie studentów naszej uczelni z przedstawicielem niemieckiego armatora Hamburg Süd. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach cyklu spotkań pt.: „Oko w oko z pracodawcą”, realizowanych w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. W spotkaniu uczestniczyło 45 studentów głównie z Wydziału Mechanicznego. Zaproszenie na prezentację skierowane było głównie do mechaników, dlatego cieszy fakt, że również grupa studentów z Wydziału Nawigacyjnego wzięła udział w tym przedsięwzięciu.

Czytaj więcej...

altBiuro Karier AM w Szczecinie zaprasza studentów Wydziału Mechanicznego na spotkanie z przedstawicielem firmy POLARIS reprezentującym niemieckiego armatora Hamburg d, który przedstawi możliwości odbycia praktyki morskiej, ścieżkę kariery zawodowej oraz warunki zatrudnienia w tej kompani.
Prezentacja odbędzie się we wtorek 6 grudnia 2011r. w godz. 11:45 - 13:25 w sali nr 172 (Wały Chrobrego).
Prezentacja organizowana jest w ramach cyklu spotkań "Oko w oko z pracodawcą" związanych z realizacją projektu: "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie".

alt