Dział Spraw Morskich i Praktyk zaprasza wszystkich studentów i absolwentów na spotkanie z niemieckim armatorem Peter Döhle Shiffahrts i Hammonia Reederei, które odbedzie się 2 marca 2011 (środa) r. w godz. 11:30 – 12:30 w Auli prof. Łaskiego (budynek główny, ul. Wały Chrobrego 1-2).  
Podczas spotkania zostanie przedstawiony zakres działalności firmy oraz oferty pracy i możliwości rozwoju zawodowego dla naszych studentów i absolwentów.

W kwietniu ubiegłego roku Dział Spraw Morskich i Praktyk we współpracy z firmą Chevron po raz pierwszy przeprowadził wstępną rekrutację studentów naszej uczelni na stanowisko kadeta na statki tego armatora. Wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych międzynarodowa firma Chevron specjalizuje się w wydobyciu, przetwarzaniu, transporcie i sprzedaży produktów ropy naftowej i gazu ziemnego. Chevron posiada również nowoczesną flotę do przewozu tych ładunków, w związku z tym zatrudnia wykwalifikowane załogi, wśród których są także studenci i absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Dnia 2 grudnia 2010 r. w Auli Łaskiego (budynek główny AM w Szczecinie) w godz. 14:30 – 15:30 odbyło się spotkanie studentów naszej uczelni z firmą Unibaltic Sp. z o.o.. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Czytaj więcej...

W bieżącym roku zainaugurowana została współpraca pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a Stocznią Gdańsk SA w zakresie lądowych praktyk studenckich.

W okresie od 15 sierpnia do 10 września br. 11 studentów I roku Wydziału Mechanicznego, pod opieką Piotra Treichela oraz Marcina Szczepanka, zapoznawało się m.in. z procesem przygotowania i prefabrykacji sekcji kadłubów, malowania i wyposażania statków oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą jakości produkcji. Studentom umożliwiono zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu obróbki i przygotowania materiałów w tym cięcia palnikami gazowymi oraz spawania. Zwieńczeniem praktyki było wizyta na budowanym statku typu LPG, przeznaczonym do przewozu etylenu.

Czytaj więcej...

W tym roku akademickim studenci  III roku Połowów Morskich po raz pierwszy swoją programową praktykę rybacką odbyli na statku szkolno-rybackim m/t Franek Zubrzycki II, należącym do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Opiekunem dydaktycznym studentów w czasie rejsu był mgr inż. Marek Górzeński.

Image

Czytaj więcej...

18 maja br.  na statku m/s Nawigator XXI odbyły się ćwiczenia we współpracy z jednostką Lądowej Straży Pożarnej.

Ćwiczebny alarm pożarowy został ogłoszony o godz. 10.00. Równocześnie VTS Szczecin został powiadomiony o przeprowadzanych ćwiczeniach pożarowych. Zadymiarka ustawiona na dziobie statku wydzielała sztuczny dym imitując warunki pełnego zadymienia podczas pożaru. Na statku ogłoszono alarm pożarowy i cała załoga statku zebrała sie na miejcu zbiórki zgodnie z procedurami pożarowymi. Powiadomiona telefonicznie o pożarze Straż przybyła na miejsce zdarzenia, ewakułowała załogę statku na nabrzeże i po kilku minutach opanowała pożar.

Po zakończeniu akcji gaśniczej, na statku, została przeprowadzona ocena zniszczeń przez strażaków i oficerów statku, oraz jeszcze raz skontrolowano cały statek pod względem bezpieczeństwa.

 

1. kwietnia 2010r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Świnoujściu został zainstalowany i uruchomiony SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ firmy UNITEST model MED3, LER3D i TD4. Całość prac nad uruchomieniem symulatora nadzorował Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka oraz Prodziekan Wydziału Mechanicznego Piotr Treichel. 

Zakupiony przez Akademię symulator siłowni okrętowej składa się z następujących elementów funkcyjnych:
a) symulatora siłowni okrętowej z silnikiem głównym średnioobrotowym,
b) symulatora siłowni okrętowej z silnikiem głównym wolnoobrotowym,
c) symulatora diagnostycznego.

Każdy z elementów symulatora uruchamiany jest na 10 stanowiskach studenckich typu PC  i 1 stanowisku instruktorskim.

Image

Czytaj więcej...

W związku z realizacją projektu  nr WND-RPZP.07.01.01-32-001/09 „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 prowadzone jest postępowanie przetargowe na dostawę zintegrowanego symulatora dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Więcej informacji w sekcji Zamówienia publiczne:

http://www.am.szczecin.pl/index.php?module=bipmodule&section=31&action=view&id=675&src=%40random4487deca53762

Biuro Karier uczestniczy w projekcie „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, który przewiduje otwarcie nowego kierunku studiów Mechatronika na Wydziale Mechanicznym. Dla studentów tego kierunku Akademia zakupi 2 nowoczesne laboratoria robotyki i energoelektroniki. Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie o wartości ponad 400 tys. zł. Wszyscy studenci, którzy tego wymagają objęci zostaną zajęciami wyrównawczymi z matematyki i fizyki.
Biuro Karier przygotowało dla studentów i absolwentów (do 6 m-ca od daty uzyskania dyplomu ukończenia uczelni) następującą ofertę:


Bezpłatne szkolenia:
- Autoprezentacja
- Student AM na rynku pracy
- Trening asertywności
- Komunikacja w miejscu pracy
- Kurs  Agent celny
- Kurs podstawowy eksploatacji zbiornikowców

Ponadto
- Spotkania „Oko w oko z pracodawcą” ( 15 spotkań z firmami - prosimy o informacje z jakimi firmami chcielibyście się spotkać)
- Trzymiesięczne płatne staże w firmach
- Przewodnik „ Kierunek → Praca”  - 2 000 egzemplarzy, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące poszukiwania pracy z uwzględnieniem specyfiki w branży morskiej)
- „Kąt  studenta” z dostępem do Internetu, w którym będzie można skorzystać między innymi z dostępnych testów predyspozycji zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich tych, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje w nowe umiejętności i doświadczenia.
Zapisy i rekrutacja na szkolenia będzie możliwa od października 2010 roku.

Więcej informacji w Biurze Karier.
Biuro Karier oraz Dział Praktyk zapraszają:
2 lutego 2010 (wtorek) w Auli Łaskiego ( 13:35-15:00) odbędzie się spotkanie dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Mechanicznego z Organizacją Marynarzy Kontraktowych, podczas której zostaną przybliżone aspekty prawne kontraktów.
Osoby prowadzące odpowiedzą również na pytania związane z problematyką bezpieczeństwa podczas odbywania praktyki/pracy na statku.
Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!
 
Uwaga: Po spotkaniu studenci Wydziału Mechanicznego mają spotkanie z Prodziekanem ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk

13 stycznia 2010r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych - Tymoteuszem Listewnikiem oraz Bartoszem Domagałą -  ze studentami III roku Wydziału Mechanicznego (ESO). W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób.

W związku ze zbliżającą się praktyką morską, tematyka spotkania dotyczyła zagadnień związanych z kontraktami, czyli co powinny zawierać i  na co nalezy zwrócić szczególną uwagę.

W pierwszym tygodniu lutego odbędzie się spotkanie dla studentów niestacjonarnych Wydziału Nawigacyjnego i Wydziały Mechanicznego z Organizacją Marynarzy Kontraktowych, podczas której zostaną przybliżone aspekty prawne kontraktów. Osoby prowadzące odpowiedzą również na pytania związane z problematyka bezpieczeństwa podczas odbywania praktyki na statku.

14 października br. w Kołobrzegu odbyła się Powiatowa Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Kołobrzeskiego z ramienia Akademii Morskiej w Szczecinie w obchodach uczestniczyli: Wojciech Ślączka – Prorektor ds. Morskich, Artur Bejger – Prodziekan Wydziału Mechanicznego i Monika Wiese – Kierownik Działu Spraw Morskich i Praktyk.

Czytaj więcej...

12 października br. Akademia Morska w Szczecinie złożyła w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środek 3.1 „działania wspólne” wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu przez Akademię Morską w Szczecinie”.

Czytaj więcej...

The Westpomeranian Regional Board on 6th October 2009 pased the resolution No 1406/09 concerning subsidizing projects sublmitted for the competition No RPOWZ/7.1.1/2009/1 - Measure 7.1.1 - educational infrastructure - higher education, Regional Opearational Programme of Westpomeranian Voivodeship 2007-2013.

The first place in the competition took the project of the Maritime Universtiy of Szczecin: “Construction of the LNG Terminal Simulation Center and Liquid Cargo Handling Simulator at the Maritime University of Szczecin”.

The decision of locating LNG Terminal in Świnoujście engendered a need for high-qualified staff working at sea and ashore. Potential risks which could appear while operating a LNG terminal demand top class specialists in the range of liquid gases transport,  loading, discharge and transfer. While every-day operating there is no margin for even the smallest error. 

The  LNG Terminal  Simulation Center and Liquid Cargo Handling Simulator will provide training for terminal employees, LNG ships crews and MSU students in accordance with international and EU regulations which are the base for Polish legal acts regulating actions in the above scope, among them the STCW Code which requires training on LNG terminal simulators with the use of real equipment.

LNG Simulator will provide training for ships crews in the following range:

-         cargo loading and discharge operation of LNG ships,

-         cooperation with terminal staff while transferring LNG.

LNG Simulator will provide training for terminal staff in the following range:

-         LNG transfer technology all over the terminal,

-         cooperation with the ship crew while transferring LNG,

-         maintenance of LNG terminal technical installations,

-         emergency exercises (technical and operational emergency),

-         terminal security exercises (ISPS).

6 października 2009r. zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą 1406/09 podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania projektom złożonym w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.1/2009/1 – Poddziałanie 7.1.1 infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe, RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Na liście rankingowej projektów dofinansowanych na pierwszym miejscu znalazł się projekt Akademii Morskiej w Szczecinie pn. „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Czytaj więcej...