5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie zawarła umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Marlow Navigation Gdynia LTD.

Umowa została podpisana w Gdyni w siedzibie firmy przez Michał Wiśniewskiego Dyrektora oraz ze strony uczelni przez Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączkę.

Dzięki podpisanej umowie studenci kierunków pływających bedą mogli odbywać praktyki morskie na statkch armatora Marlow Navigation Co. Ltd. Armator zapewnia studentom Akademii odbycie praktyki zgodnie z założeniami programu oraz potwierdzenie zdobytych umiejętnosci w książce praktyk.

5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie zawarła umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Baltic Marine Gdynia (Bernhard Schulze).

Umowa została podpisana w Gdyni w siedzibie firmy przez Jerzego Daszkiewicza – Dyrektora Operacyjnego i Pawła Bodaka – Dyrektora Personalnego oraz ze strony uczelni przez Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączkę.

Agencja w umowie zobowiazuje się do umożliwienia realizowania praktyk morskiech przez studentów Akademii na statkch zarządzanych przez BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT LTD, zgodnie z wymogami konwencji STCW i programu opraktyk.

Firma Bernhard Schulte Shipmanagement Poland powstała w 1987r w Warszawie, jako polskie przedstawicielstwo Grupy Schulte-go. Była wówczas firmą typu joint-venture ze współudziałowcami Atlantic Marine Limited (Bermuda) i Hanseatic Shipping Company (Cypr).

W 1989r została przeksztalcona w oddział firmy Dorchester Maritime Ltd (z siedzibą na Isle of Man),będąc nadal członkiem Schulte Group. Obecnie jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W 1992r biuro zostało przeniesione do Gdyni. Od marca 1999r mieści się w odrestaurowanym, przedwojennym Domu Rybaka przy ulicy Jana z Kolna 27.

W 1994r utworzony został oddział firmy w Szczecinie, mieszczący się obecnie na ulicy Niemierzyńskiej 26/B.

Z dniem 1 stycznia 2008r wszystkie spółki należące do Grupy Schultego połączyły się w jedną markę Bernhard Schulte Shipmanagement. Baltic Marine Gdynia jako członek tej grupy zmieniła nazwę na Bernhard Schulte Shipmanagement (Poland) Sp z o.o.

Bernhard Schulte Shipmanagement (Poland) zajmuje się przede wszystkim pośrednictwem w zatrudnianiu polskich marynarzy na statkach armatorów zagranicznych wyłącznie dla wszystkich kompanii będących członkami Grupy Schulte-go.

Systematycznie wzrasta ilość marynarzy znajdujących za pośrednictwem BSM zatrudnienie na obcych statkach. W 1992r było ich ok. 200 rocznie, obecnie już ok.1500. (Zapotrzebowania)

 

5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Inter Marine z Gdyni.

Umowa została parafowana ze strony agenci przez Tomasza Grabowskiego - Wiceprezesa Zarządu, ze strony uczelni przez Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączkę.

Podpisany dokument pozawala studentom Akademii Morskiej realizować praktyki morskie zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW i programem praktyk morskich Uczelni.

Inter Marine Sp z o.o. jest agentem załogowym dla:
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Bergen, Norwegia
Wilhelmsen Marine Services, Oslo, Norwegia
Northern Marine Management, Clydebank, Wielka Brytania
Norwegian Crew Management, Oslo, Nowegia
ESS Support Services Worldwide, Aberdeen, Wielka Brytania
Thunbolaget Lidkoping, Szwecja
T.H. Jacobsen, Norwegia
Pacific Ship-Managers, Malezja
Tome Ship Management, Singapore

Obecnie firma oferuje stanowiska na następujących typach statków: masowcach, drobnicowcach, kontenerowcach, ro-ro-wcach, ropo-rudo-masowcach, tankowcach, gazowcach i „off-shorach”.

Warunki zatrudnienia są oparte na Zbiorowych Umowach Pracy (zatwierdzonych przez ITF lub krajowe związki zawodowe). Jeżeli nie ma takiej umowy musi istnieć potwierdzenie, że wszystkie standardy ITF dotyczące załóg zostały spełnione (rozliczenia nadgodzin, ubezpieczenie na wypadek choroby lub kalectwa, warunki socjalne na statku itd.)

Długość kontraktów nie przekracza 4 miesięcy w morzu w przypadku statków oceanicznych, a kontrakty w zakresie zasięgu europejskiego są odpowiednio krótsze.
 

 

5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Krzysztof Grono Agency z Gdyni.

Umowa została parafowana ze strony agenci przez Kapitana Macieja Grono, ze strony uczelni przez Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączkę.

Umowa gwarantuje studentom kierunków pływających realizację praktyki morskiej na statkch zarządzanych przez F.H.Bertling Reederei GmbH. Armator zapewnia studentom Akademii odbycie praktyki zgodnie z założeniami programu oraz potwierdzenie zdobytych umiejętnosci w książce praktyk.

Krzysztof Grono Agency s.c. jest licencjonowaną, niezależną i renomowaną firmą pośredniczącą w zatrudnieniu polskich marynarzy na statkach zagranicznych armatorów. Firma została założona w 1992 roku przez Kpt. Krzysztofa Grono. Aktualnie siedziba firmy mieści się przy ul. Świętojańskiej w Gdyni. Agencją zarządzają wysoko wykwalifikowani pracownicy, z bogatą praktyką morską i lądową.
Celem Krzysztof Grono Agency s.c. jest współpraca tylko z wiarygodnymi armatorami dbającymi o odpowiednie warunki pracy dla marynarzy.

Do klientów Krzysztof Grono Agency należą:

F. H. Bertling Reederei GmbH, Hamburg, Germany
Islamar Shipmanagement Co. Ltd., Limassol, Cyprus
Esmeralda Shipmanagement Ltd., Limassol, Cyprus
Midship Management Ltd., Bermuda
Globe Master Management Philippines Inc., Philippines
Alliance Marine Services, Houston, U.S.
Martracon Shipmanagement Ltd., Limassol, Cyprus
TTG Crewing GmbH, Hamburg, Gemrmany
Global Management Limited, Cyprus, Limassol


Agencja w ofercie posiada głównie nowoczesne kontenerowce i semi-kontenerowce, a także masowce samowyładowcze i drobnicowce.
Krzysztof Grono Agency gwarantuje stabilne i solidne oferty pracy oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia.


 

5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Weco Marine Services.

Podpisanie umowy odbylo się w Gdyni w siedzibie firmy przy ul. Starowiejskiej 17. Weco Marine Services reprezentowł  Tomasz Dawidowski Crew Manager. Uczelnię reprezentował  Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka.

Dzięki podpisanej umowie studenci kierunków pływających bedą mogli odbywać praktyki morskie na statkch armatora Dannebrog Rederi AS. Armator zapewnia studentom Akademii odbycie praktyki zgodnie z założeniami programu oraz potwierdzenie zdobytych umiejętnosci w książce praktyk.

Weco Marine Services to firma zajmującą się zatrudnianiem wykwalifikowanych polskich załóg na statkach zagranicznych armatorów. Firma została założona w roku 1995 jako przedstawicielstwo duńskiego armatora. Początkowo mieściła się w Gdańsku, a od roku 1999 ma siedzibę w Gdyni.

Od początku istnienia Weco Marine Services jedną z wiodących agencji pośredniczących w zatrudnianiu polskich marynarzy.

Aktualnie świadczy usługi dla armatorów niemieckich oraz skandynawskich. Marynarze za pośrednictwem agencji znajdują zatrudnienie na tankowcach, chemikaliowcach, kontenerowcach, RO-RO, statkch pasażerkich.

Weco Marine Services jest aktywnym członek Stowarzyszenia Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych (APMAR) i co za tym idzie posiada szeroką wiedzę dotyczącą marynarskiego rynku pracy w Polsce a także ma wpływ na jego kształtowanie.


5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Morską Agaencją Gdynia.


Podpisanie umowy odbyło się w Gdyni w głównej siedzibie firmy. Morską Agencję Gdynia reprezentowł  Mariusz Lenckowski Dyrektor Pionu Usług Morskich. Uczelnię reprezentował  Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka.

Podpisanie umowy odbyło się w Gdyni w głównej siedzibie firmy. Morską Agencję Gdynia reprezentowł  Mariusz Lenckowski Dyrektor Pionu Usług Morskich. Uczelnię reprezentował  Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka.

Podpisanie umowy odbyło się w Gdyni w głównej siedzibie firmy. Morską Agencję Gdynia reprezentowł  Mariusz Lenckowski Dyrektor Pionu Usług Morskich. Uczelnię reprezentował  Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka.


Morska Agaencja Gdynia jest wyłącznym przedstawicielem Unishipping Services Limited, UK. Podpisana umowa daje studentom Akademii Morskiej w Szczecinie możliwość realizacji praktyk morskich na statkach zarządzanych przez armatora, pod nadzorem i według najlepszych standardów wymaganych Konwencją STCW.

Morska Agaencja Gdynia jest wyłącznym przedstawicielem Unishipping Services Limited, UK. Podpisana umowa daje studentom Akademii Morskiej w Szczecinie możliwość realizacji praktyk morskich na statkach zarządzanych przez armatora, pod nadzorem i według najlepszych standardów wymaganych Konwencją STCW.

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem na marynarskim rynku pracy. Aranżuje rocznie ok. 1500 kontraktów dla oficerów i załóg szeregowych u renomowanych armatorów niemieckich, irlandzkich, brytyjskich, francuskich, greckich i amerykańskich.
Agencja oferuje atrakcyjne oraz bezpieczne warunki pracy i płacy.
Posiada również certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy a  od lipca 1997 posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normami ISO 9001:2000 wydany przez renomowane towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske Veritas.

12 lutego br. władze Akademii Morskiej w Szczecinie spotkały się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anną Wypych-Namiotko. Przedmiotem rozmów były projekty budowy przez uczelnię Specjalistycznego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa oraz Centrum Kształcenia Kadr Rybołówstwa Morskiego

Czytaj więcej...

25 i 29 stycznia 2008 w obecności Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączki oraz 30 stycznia w obecności J.M. Rektora AM Bolesława Kuźniewskiego odbyło się podpisanie umów o stypendia fundowane. Stypendia dla  10 studentów Akademii Morskiej ufundował niemiecki armator Hamburg Süd. Armatora reprezentował kpt. Bogusław Bujniewicz Crew Manager Polaris Maritime Service Ltd.

 

Studenci objęci programem stypendialnym, oprócz comiesięcznych wypłat, mają również zapewnioną przez Hamburg Süd praktykę morską oraz pracę po zakończeniu studiów. Hamburg Süd przystąpił do programu „Stypendium fundowane”  na podstawie odrębnego porozumienie z Akademią Morską. W świetle zawartego porozumienia z Uczelnią umowy zawierane pomiędzy Armatorem a studentem są przez Uczelnię nadzorowane. Akademia współpracuje z renomowanymi przedstawicielami gospodarki morskiej w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej oraz zabezpieczenia maksymalnego komfortu swoim studentom na drodze poszukiwania pracy.

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image
  

ImageAkademia Morska w Szczecinie i „KranTech” Sp. z o.o. w Szczecinie podpisały 28 stycznia 2008r. list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie stanowiska do szkoleń w zakresie obsługi dźwigów pokładowych na statkach. List intencyjny podpisał Prorektor ds. Morskich Akademii Morskiej kpt. ż.w. dr inż. Wojciech Ślączka oraz Prezes Spółki „KranTech” Ryszard Zajfert.
Inwestycja jest szczególnie ważna dla regionu, ponieważ dotychczas żaden ośrodek szkoleniowy nie posiadał dźwigu pokładowego, na którym byłyby prowadzone odpowiednie kursy. Akademia Morska i jej Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego przy ul. Ludowej 7/8 będą pierwszymi i jedynymi zarazem w tym obszarze.
ImageCałość prac, związana z uruchomieniem inwestycji już ruszyła. Akademia Morska posiada urządzenie dźwigowe, uzbrojony teren, niezbędne projekty i pozwolenia. W lutym br. powinny rozpocząć się prace budowlane. Gdy dźwig stanie przy Kanale Młyńskim w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego, spółka „KranTech” wyposaży go nieodpłatnie w niezbędny osprzęt (haki, liny, zawiesia, itp.).
„KranTech” dodatkowo na potrzeby edukacyjne nieodpłatnie wyposaży salę wykładową OSRM w swój osprzęt wraz z opisem. To pozwoli kursantom bliżej zapoznać się z urządzeniami znajdującymi zastosowanie na statkach. Według szacunków pierwsze szkolenia mogłyby się rozpocząć w kwietniu bieżącego roku. Już teraz Akademia Morska zaprasza do współpracy.

 

8 stycznia 2008 Akademia Morska w Szczecinie otrzymała potwierdzenie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, iż wnioski o dofinansowanie projektów pt.: „Kompetentny Marynarz” i  „Mogę dalej pracować na morzu” złożone przez Ośrodek Szkolenia Ratownictwa Morskiego AM Szczecin zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów.

            Oba projekty złożone zostały na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ogłoszony w listopadzie 2007r. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Projekty:

„Kompetentny Marynarz”. Projekt zakłada bezpłatne przeszkolenie 312 osób na kursie: „Sternika łodzi zrzutowej” w okresie od marca 2008 do czerwca 2009 roku. Szkolenia odbywały się będą w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego, przy ul. Ludowej 7/8.

 

„Mogę dalej pracować na morzu”. Projekt zakłada bezpłatne przeszkolenie 1190 osób na kursach odnowieniowych:

Indywidualne Techniki Ratunkowe – 425 osób,

Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna – 425 osób,

P.POŻ. – stopień podstawowy – 170 osób,

Elementarna pomoc medyczna – 170 osób.

Planowany okres realizacji projektu rozpocząłby się w miesiącu lutym 2008 roku, a zakończył w czerwcu 2009 roku. Szkolenia odbywały się będą w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego, przy ul. Ludowej 7/8.


            W przypadku zakwalifikowania naszych projektów do dofinansowania, będą mogły skorzystać z nich osoby pozostające bez zatrudnienia niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz dodatkowo osoby należące do jednej z poniższych kategorii:

kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)

osoby do 25 roku życia

osoby niepełnosprawne

osoby po 45 roku życia

osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

Do osób, które mogłyby skorzystać z projektów zalicza się osoby pływające, w okresie pomiędzy kontraktami.