Formularze:    
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki w terminie indywidualnym
Wniosek o zaliczenie wykonywanej pracy/stażu/inne jako programowej praktyki lądowej
Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Studia stacjonarne

schemat realizacji indywidualnej praktyki lądowej
Wzory umów:
spółki handlowe (sp. z o.o., sp. akcyjna, komandytowa, jawna, partnerska)
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki cywilne
wzór umowy w języku angielskim

Studia niestacjonarne

Wzory umów:
spółki handlowe (sp. z o.o., sp. akcyjna, komandytowa, jawna, partnerska)
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki cywilne
wzór umowy w języku angielskim