Formularze:  
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki w terminie indywidualnym
Wniosek o zaliczenie wykonywanej pracy/stażu/inne jako programowej praktyki lądowej
Zaświadczenie o odbyciu praktyki
Zaświadczenie o wykonaniu czynności związanych z praktyką lądową - Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne i niestacjonarne

schemat realizacji indywidualnej praktyki lądowej
Wzory umów:
spółki handlowe (sp. z o.o., sp. akcyjna, komandytowa, jawna, partnerska)
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki cywilne
instytucje publiczne